Sharkoni aplikacionin MANA

  • Informohuni lehtë dhe shpejtë mbi gjendjen e pikëve tuaja

  • Përcjellni aktivitetin tuaj të grumbullimit dhe shfrytëzimit të pikëve

  • Informohuni mbi ofertat ekskluzive të partnerëve të kartelës MANA